OBUKA POLE DANCE

OBUKA ZA POLE FITNESS TRENERA

Ukoliko želite da se obučite za pole fitness trenera možete da završite obuku u Fitness klubu ” Fitness house”.

Obuka se sastoji iz prisustva na treninzima pole fitness-a koji se održavaju ”Fitness house” – u i individualne obuke u terminima koji će biti naknadno dogovoreni.

Obuka traje mesec dana. Treninzi sa grupama se održavaju vikendom od 12.15 do 14.15 plus 4 individualna treninga nedeljno u naknadno dogovorenom terminu u trajanju od jedan sat po treningu. Ukupno 20 sati.

Cena je 800 eura za 8 sati individualnih treninga i 26 sati u grupi.
Naglašavamo da u Srbiji pole fitness nije zvanično zaveden sport u ministarstvu sporta, tako da sertifikat za obuku ne može jos uvek da se dobije.

Mi nudimo obukuza rad, a obuku vrši trener sa višegodišnjim iskustvom u pole fitness-u (zavrsena baletska skola ”Lujo Davičo”)

facebook fitness house

 

 

 

© 2014 Fitness house