HOUSE

OBUKA POLE DANCE

OBUKA ZA POLE FITNESS TRENERA Ukoliko želite da se obučite za pole fitness trenera možete da završite obuku u Fitness ...
Read More

SURFSET FITNESS

OTVORILI SMO PRVI SURFSET STUDIO! Da li ste spremni da isprobate nanoviji fitness program u gradu? SURFSET ® Metod је ...
Read More

FIT STEP FITNESS

FIT STEP FITNESS FIT STEP je sprava za vežbanje vrhunskog kvaliteta koja radi na principu simulacije ljudskog kretanja. FIT STEP ...
Read More

 

© 2014 Fitness house