FIT STEP PRODAJA

fitstepmachine1SAMO U FITNESS HOUSE PRODAJA NOVIH FIT STEP MACHINA

3000€

DOSTAVA U ROKU 24h

To je prilika da mnogi ispune i svoj san.
To je prilika za one koji žele:

– da iskažu svoj preduzetnički polet i ostvare sopstvene preduzetničke ideje
– da dostignu povoljnu priliku za stvaranje svoje buduċe egzistencije
– da izbegnu ili okončaju profesionalne frustracije
– da reše svoju trenutnu nezaposlenost
– da iskažu više nezavisnosti
– da uživaju u uspehu
– da uzmu u svoje ruke sopstveni profesionalni napredak
– da omoguċe sebi veċi prihod

 

© 2014 Fitness house